Nauczyciele popierają Janusza Palikota bo mają serdecznie dość obłudy i indoktrynacji w szkole. O tym się rozmawia, jest to tematem żartów ale i długich dyskusji bo szkoła w obecnej postaci jest karykaturą oświaty i przedłużaniem złych przyzwyczajeń.

Potrzeba jak najszybciej  zlikwidować przerośniętą do nieprzytomnych rozmiarów szkolną biurokrację ! Szkoła musi być nowoczesna i uczyć tolerancji, nie może opierać się i kształtować swój program o nie sprawdzający się system egzaminów przeliczających wszystko na punkty zgodności z kluczem. Matura powinna być z myślenia a nie odtwórczości. Bo to kreatywność jest źródłem sukcesów w życiu. Szkoła powinna być świecka, ucząca zdobywania własnej filozofii życia i nabywania umiejętności podejmowania samodzielnych życiowych decyzji.  Nas wszystkich nie stać na niesprawny system oświatowy uczący przestarzałych rozwiązań…Naszą jedyną szansą jest NOWOCZESNOŚĆ !